All for Joomla All for Webmasters

Burobrani

Koncepcija prototipa vjetrobrana

U svijetu postoji relativno malo iskustva sa zaštitom prometa od djelovanja vjetra na mostovima i vijaduktima. U novije vrijeme poznata su samo 3 primjera zaštite od vijetra: na mostu Severn uVelikoj Britaniji, na vijaduktu Millau u Francuskoj i na vijaduktu Čmi Kal u Sloveniji. U fazi koncipiranja vjetrobrana izvedene su zahtjevne teorijske i eksperimentalne studije.

Vjetrobrani - koncepcija prototipa

Iz literature i na osnovu vlastitog iskustva je evidentno, da se rezultati analiza i iskustva s jednog objekta ne mogu generalno prenositi na ostale objekte, koji se nalaze u potpuno drugom vjetrovno - reljefnom okruženju.

Lokacija i reljef terena u području infrastrukturnog objekta, visina i konstrukcijska koncepcija objekta, smjer, promijenljivost, vertikalna i horizontalna brzina i udamost vjetrova su ključni elementi, koji zahtjevaju detaljnu i temeljitu studiju za svaki objekat posebno.

Koncepcija (oblik, visina, devijacije vjetra, stupanj direktne zaštite i s time propusnost) i izvedba zaštite protiv vjetra je vrlo kompleksna i zahtjeva veliko teorijsko znanje i iskustva na području aerodinamike i dinamike fluida (CFD - computational fluid dynamics), i detaljiranja dinamičko opterećenih nosivih elemenata i elemenata za pričvršćivanje.

Kvaliteta materijala nosivih i konstruktivnih elemenata vjetrobrana

Nosivi čelični elementi su u projektu predviđeni iz konstrukcijskog čelika, antikorozivno zaštićeni sa vrućim pocinčavanjem.
Vjetrobrani - kvaliteta materijala Vjetrobrani - kvaliteta materijala

 • Stup i sidrište na betonskom odbojniku
 • Sidrište za akrilno stakleni element
 • Elementi preko prijelazne naprave
  Konstrukcijski čelik, kvalitete S 235 J2 (St 37-3). Svi elementi antikorozijsko zaštićeni vrućim pocinčavanjem min. 110 m
 • Vijci za montiranje sidrišta stupa M20, sidreni u betonskom odbojniku
  Nehrđajući čelik, kvalitete 8.8,HVZ adhezivni vijci
 • Vijci s dvostrukim kontra maticama s podloškama ili maticama sa zaštitama protiv odvijanja M20 za montiranje sidrišta stupa, koji probiju betonski odbojnik
  Nehrđajući čelik, kvalitete 8.8
 • Vijci s dvostrukim kontra maticama s podloškama ili maticama s zaštitom protiv odvijanja M20 za montiranje ležišta akrilno staklenih elemenata
  Nehrđajući čelik, kvalitete 8.8
 • Akrilno stakleni elementi d=15 mm
Vjetrobrani

Kontrola

Kontrolu izvedbe mora nadzirati ovlaštena nadzorna institucija. Pri nadzoru potrebno je posebno:

 • kontrolirati kvalitetu osnovnih i dodatnih materijala (akrilno staklenih elemenata, gumenih profila)
 • posvetiti pažnju tehnologiji vrućeg oblikovanja - krivljenja i relaksiranja akrilno staklenih elemenata (zaostali naponi!)
 • posvetiti pažnju točnosti izvedbe akrilno staklenih i gumenih elemenata
 • posvetiti pažnju površinskoj obradi i izgledu.

 

Održavanje

Dobavljač akrilno staklenih elemenata mora predati investitoru i nadzoru elaborat u kojem će biti detaljno obrađeno čišćenje i održavanje akrilno staklenih elemenata i gumenih profila. U principu se održavanje definira na osnovu redovitih pregleda, naročito detalja spojeva.

Vjetrobrani - održavanje