POLIDIL - Općenito


Polidil je sistem dilatacijskih spojeva razvijen i dizajniran za mostove, ceste, rampe, uz sudjelovanje stručne institucije IGH u Zagrebu u provjeri kakvoće u fazama izrade i ispitivanja gotovih proizvoda te davanja potvrde o kvaliteti odnosno tehničkom dopuštenju za proizvodnju.

Polidil prijelazne napraveOsnovne karakteristike proizvoda:

 • elementi su dužine 1100 mm
 • montaža samo vijcima
 • dimenzijom debljine (44mm, 55mm, 60mm, 84mm), mogu se bolje prilagoditi objektu
 • lakša ugradnja
 • lakše održavanje (u slučaju potrebe zamjeni se samo jedan dio)
 • vodonepropusnost zagarantirana
 • sva armatura je unutar naprave ( čelična ojačanja, vijci)
 • ispunjavaju sve uvjete projekta koje moraju izdržati od prometnih opterećenja
 • izdržavaju sva kretanja nastala uslijed:
  • širenja i skupljanja zbog temparaturnih oscilacija
  • rotacija prouzročenih zbog opterećenja
  • silama kočenja koje se prenose na konstrukciju
  • elastičnog skraćivanja zbog prenapregnutosti


POLIDIL sistem dilatacijskih naprava osigurava voznost i vodonepropusnost pokretnih spojeva u rasponu od 50-165 mm, tako da smo razvili četiri tipa naprava: Polidil prijelazna naprava

 • POLIDIL 50 (ukupni pomak 51 mm)
 • POLIDIL 75 (ukupni pomak 75 mm)
 • POLIDIL 100 (ukupni pomak 101 mm)
 • POLIDIL 165 (ukupni pomak 165 mm)


Izbor naprave ovisi o ukupno očekivanim pomacima, s obzirom na temperaturne oscilacije, rotaciju, otklone ležišta, sile kočenja i dr. U odnosu na ostale sisteme prijelaznih naprava POLIDIL sistem ima značajno poboljšanje u izvedbi prijelaza sa prometnog na pješački dio kolnika. Naime, prema točnoj geodetskoj izmjeri u tvornici se izrade dijelovi koji točno odgovaraju geometriji mosta (profilu i nagibu). Time su izbjegnute neugledne pokrovne ploče na većini kosih mostova.

Materijal

PolidilPOLIDIL je moderno dizajniran elastomerni sistem dilatacijskih spojeva razvijen za mostove, rampe i ceste. Dizajniran je za dugoročno trajanje pod teškim prometom. Najnovije poboljšanje u odnosu na prijelazne naprave ovog generičkog tipa je ugradba aluminijske ploče na voznom dijelu naprave koja je otporna na habanje čime joj je znatno produžen vijek trajanja.

Otpornost na klizanje
Otpornost na klizanje dobivena je ugradbom rebraste aluminijske ploče visoke čvrstoće. Tako je smanjena velika površina gume izložene prometu. Drenažni žljebovi na bokovima prijelazne naprave omogućuju brzo oticanje površinskih voda.

Armatura za dugo trajanje
Zaobljeni rubovi aluminijskih ploča štite neoprensku gumu od trošenja automobilskim gumama.
Polidil - Armatura za dugo trajanje

Otpornost na raslojavanje i savijanje
Aluminijski završeci su "V" oblika i tako štite od raslojavanja i povećavaju otpornost na sile savijanja do kojih dolazi kod kruženja. Čelična ojačanja u kutevima naprava izrađena su od St.52.3 i tako čine armaturu cijele konstrukcije.

Sniženi pritisak
Približno 40% veća površina prijanjanja od naprava sličnog dizajna uvelike smanjuje prijenos neželjenih pritisaka na konstrukciju i minimalizira tendenciju prema dugotrajnoj plastičnoj deformaciji kada je naprava istegnuta u zimskom periodu.
Polidil - Sniženi pritisak

Mirnija vožnja
Cjelokupna konstrukcija (prijelaz sa asfalta na neopren, pa na aluminij, pa neopren...) osigurava miran i siguran promet.

Jednostavnost postavljanja
Značajno je smanjenje sile kod rastezanja i skupljanja prilikom postavljana prijelazne naprave što se tiče prilagođavanja odgovarajućoj temperaturi.

Pouzdanost
Pouzdanost garantira materijal od koga je napravljana prijelazna naprava. To je neopren urađen po specifikacijama DIN 4141-140:1991 koje definiraju: vlačnu čvrstoću, istezanje, čvrstoću, pritisak i otpornost na ozon.

Rubnici i ispupčenja
Dijelovi naprave, prijelazi sa ceste na pješačku zonu, proizvode se varenjem pod odgovarajućim kutem kako bi točno slijedili profil mosta.

Visine postavljanja
Preporuča se da se prijelazne naprave postavljaju 3-5 mm ispod trošive površine razine asfalta, jer je iskustvo pokazalo da postoji erozija asfalta tako da u dužem vremenskom periodu naprave bi bile izložene prometu i habanju.
Polidil - Visine postavljanja