All for Joomla All for Webmasters

Polisteel modularne prijelazne naprave

 

Više lamela dijeli put stezaja i rastezanja rasponskog sklopa u odnosu na upornjak mosta tvoreći pojedinačne procjepe preko kojih se može sigurno i udobno voziti. Procjepi su brtvenim profilima vodonepropusno zatvoreni. Polisteel prijelazne naprave su tihe i krute konstrukcije dugog životnog vijeka. Rezultat su visoko razvijenog POLISTEEL dizajna.
 • Pomaci i zaokretanja su mogući u sva tri smjera, odnosno osi
 • Svi sastavni dijelovi POLISTEEL modularnih prijelaznih naprava izrađeni su od visoko kvalitetnih materijala, proizvode se pod modernim sustavom osiguranja kvalitete prema ISO 9001:2008 i HTD13/001, te su uspješno ispitani na mehaničku otpornost, trošenje i zamor u hrvatskim i europskim ispitnim laboratorijima.
 • Zahvaljujući izbjegavanju zavarenih spojeva na nosivim profilima naprave, POLISTEEL modularne prijelazne naprave postižu visoku čvrstoću i trajnost. Svi čelični profili izrađeni su ekstrudiranjem u toplom stanju od materijala S355J2+N
 • Svi potrošni dijelovi su zamjenjivi
 • POLISTEEL modularne prijelazne naprave nemaju nepovezane ili pokretne čelične dijelove, koji su osjetljivi na visoki broj promjena opterećenja. Pomaci i zaokreti se odvijaju samo između PTFE-a i plemenitog čelika, odnosno elastomernih elastičnih dijelova i sintetičkih materijala
 • Zahvaljujući elastičnim ležajevima prigušuju se udari i vibracije, te omogućuju veći pomaci u poprečnom smjeru mosta, te vertikalni pomaci i zaokretanja
 • upravljanje širinom procjepa POLISTEEL modularne prijelazne naprave je elastično pomoću gumenih razmačnika. S jedne strane ovo upravljanje produžuje životni vijek cijele konstrukcije, jer pomaže prigušiti impulzivne udarce prometa. S druge strane putem elastičnog upravljanja može se efikasno spriječiti oštećenje konstrukcije kod "blokiranja" pojedinog procjepa (npr. priklještena strana tijela)
 • Za ugradnju POLISTEEL modularnih prijelaznih naprava u mostove i upornjake, nužni su samo relativno mali štedni otvori. Mogu se u velikoj mjeri prilagoditi lokalnim okolnostima zahvaljujući asimetričnom rasporedu kutija za traverze

 

Glavna obilježja

Tipska serija je poredana po broju elastomernih vodonepropusnih brtvenih profila. Ona je modularno strukturirana i počinje sa tipom PS 80 s jednim elastomernim vodonepropusnim brtvenim profilom. Na prethodnoj stranici prikazana je skica lamelne dilatacije PS 560 sa sedam elastomernih brtvenih vodonepropusnih profila. Putevi rastezanja su određeni planiranim djelokrugom elastomernog vodonepropusnog brtvenog profila. Ako je na primjer planirani djelokrug elastomernog vodonepropusnog brtvenog profila 80 mm, onda je put rastezanja kod lamelne dilatacije PS 560 - 7 × 80 = 560 mm.
Širina dilatacije f se mijenja pokretom dilatacije. Kod minimalne širine dilatacije fmin se čelični profili dodiruju. Kod maksimalne širine dilatacije fmax otvara se procjep između čeličnih profila na 65, 70 ili 80 mm prema planiranim zadanim podacima. Kao primjeri u danoj tablici 1 navedene su širine dilatacije u ovisnosti od širine pojedinačne dilatacije (f0, f5, f65, f80).
Modularne dilatacije dozvoljavaju pomake u sva tri smjera (ux, uy, uz) i rotacije oko sve tri osi. Zahvaljujući elastičnim ležajevima i elastičnim prigušenjima mogući su pomaci lamela i traverza i u poprečnom smjeru (ey) i u vertikalnom smjeru (uz) mosta.

Pretpostavka što dužeg životnog vijeka modularne prijelazne naprave je izbjegavanje dinamičnih opterećenja, koja se znatno reduciraju sustavima opruga i amortizera. Time se štite kako dilatacije, tako i dijelovi okolne građevine, te se bitno produžuje njihov životni vijek.

Ako smjer pomicanja mosta na mjestu dilatacije nije pod kutem od 90o, onda se lamelne dilatacije izrađuju za takvo pomicanje. Po potrebi se može izraditi i kosi raspored lamelnih dilatacija u odnosu na os mosta.

Oprez: smjer pomicanja ne mora biti nužno identičan osi mosta.

 

Materijali i zaštita od korozije

Glavne komponente lamelnih dilatacija i materijali:

 • Nosivi profili i Traverze od čelika (S355J2+N)
 • Brtveni profili od EPDM ili CR
 • Ležajevi i prigušnici od prirodne gume NR
 • Klizni ležajevi od specijalnih sintetičkih materijala (PTFE)
 • Čelični klizni listovi - austenitni čelik 1.4041

Za sve čelične dijelove izložene atmosferskim uvjetima koristi se AKZ razine C5-M (morski okoliš) u skladu s EN ISO 12994-5:

Ovisno o zahtjevu naručitelja, moguće je izvesti zaštitu visoke ili srednje trajnosti.

 • Pjeskarenje SA 2,5 ili bolje
 • 2k Zn obogaćena epoksidna boja, 1x60 um
 • 2k solventna epoksidna temeljna boja, 2x60 um ili 3x60um
 • 2k poliuretanski završni premaz 1x60um
 • Na zahtjev kupca moguća je i drugačija zaštita od korozije

 

Ispitivanja

Nezavisna ispitna tijela (Institut IGH, Zagreb i TZUS, Prag) su ispitala bitna svojstva i kvalitetu cjelokupnog sustava, kao i komponenti prijelazne naprave (opruga i ležajeva), ispitivanjima pod okolnostima koje odgovaraju stvarnim djelovanjima. Slika dolje prikazuje shemu pokusa u kojem se prijelaznu napravu provjerava na sposobnost pomaka u sve tri osi. Sve komponente korištene u modularnoj prijelaznoj napravi su provjerene na njihovu primjenjivost u pokusima mehaničke otpornosti i zamora.
Polisteel pokusi

 

Detalji

Štedni otvori

Veličinu štednog otvora određuje projektant već u fazi planiranja. Mjere štednog otvora u građevini se moraju provjeriti prije početka ugradnje od strane voditelja gradilišta i korigirati ako je potrebno.


Pokrov čeone strane
Čeona strana se pokriva limovima. Pokrov se može izvoditi običnim ili dvostrukim limovima.

Rubna ploha i nogostup
Kontura rubne plohe se prilagođava poprečnom presjeku mosta i ostvaruje se putem navarenih klinova ili putem odgovarajućih pokrovnih limova.

Upravljanje

Elastomerne potisne opruge koordiniraju zajedno s brtvenim profilima pomake pojedinih lamela. Time se put rastezanja dijeli na pojedine procjepe i ujedno se elastično prigušeno prenose sile kočenja i sile kretanja.

Opterećenja koja se pri tome preko upravljačkih kutija prenose u okolnu konstrukciju mogu imati slijedeće granične vrijednosti:

 • u horizontalnom smjeru maksimalno 10 KN po upravljačkoj kutiji
 • u vertikalnom smjeru maksimalno 18 KN po upravljačkoj kutiji
Sustav elastičnog upravljanja k tome još spriječava i oštećenja dilatacije kod blokiranja pojedinih procjepa, npr. izazvano priklještenjem stranih tijela (kamenje, i drugo) između pojedinih lamela.

 

Raspored učvršćenja

Priključna učvršćenja trebaju se izvoditi prema pravilima gradnje armiranog betona. Čvorovi sidrišta na rubnom profilu se u pravilu raspoređuju pod pravim kutom u odnosu na modularnu prijelaznu napravu. U skladu s tim se učvršćenje konstrukcije izvodi paralelno sa čvorovima sidrišta. Beton ispod kutija za traverzu treba ugraditi dodatno armirati lokalne koncentracije opterećenja. Kako bi se tijekom cijelog životnog vijeka naprave osiguralo besprijekorno prenošenje optrećenja na okolnu konstrukciju, Polirol preporučuje slijedeća minimalna učvršćenja:
 • Uzdužno mosno učvršćenje:
  najmanje Ø16 mm (a ≤ 250 mm)
 • Okomito mosno učvršćenje:
  najmanje Ø16 mm (3 odnosno 5 šipki po strani, raspored prije montaže prijelaza)
 • Dodatno učvršćenje:
  najmanje Ø12 mm (po 2 komada ispod kutije za traverzu)

 

Sklapanje i ugradnja

Modularna prijelazna naprava se sklapa u radionici. Ona se može kao jednodijelni građevni element dužine do 20 metara transportirati do mjesta ugradnje. Dizalicom se postavlja u predviđeni otvor na građevini.

Najprije treba provjeriti širinu dilatacije i podešenost. Zatim se prijelazna naprava po visini točno namještana oba rubna profila i konstruktivnim zavarima pričvršćuje tako da ona može "raditi" već i prije betonaže. Sklapanje i ugradnja Polisteel prijelazne naprave

Općenito bi samo stručno osoblje trebalo ugrađivati modularne prijelazne naprave. Kad god je moguće preporučuje se ugradnja modularne prijelazne naprave tek nakon nanošenja površnog sloja kolnika. Zato se procjep ili otvor za dilataciju najprije popunjava mršavim betonom, kako bi se asfalt mogao ugraditi bez smetnji. Asfalt kao i mršavi beton se zatim uklanja u širini potrebnog otvora i ugrađuje se prijelazna naprava. Prednost naknadne ugradnje je ponajprije u tome što se dilatacija može točno prilagoditi visini kolnika.
To dovodi do povećanja komfornosti vožnje, smanjuje udarce i tako produžuje životni vijek kako prijelazne naprave, tako i kolnika.

Na rubne profile postavljaju se prilagođeni limovi koji se podupiru o rubove procjepa. U otvor, kojeg se drži vlažnim, pažljivo se unosi beton visoke čvrstoće (C30/37 ili viša). Beton ne smije prodrijeti u kutije za traverze!

Uporaba i održavanje

Modularna prijelazna naprava u okolnostima planiranog prometa ne treba održavanje zbog efekta samostalnog čišćenja. Iz tog razloga se kontrole mogu ograničavati na preglede, koji se odvijaju unutar okvira redovnih rutinskih pregleda mostova.

Da bi se oštećenja pravodobno prepoznalo i otklonilo, preporučuje se provesti dva pregleda prijelazne naprave godišnje.

Svi potrošni dijelovi se mogu zamijeniti brzo, koristeći jednostavna pomoćna sredstva.

Uporaba i održavanje Polisteel prijelaznih naprava